Pravni fakultet, 10.01.2018

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore održana I internacionalna studentska konferencija
U organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Fakulteta bezbjednosti Univerziteta u Mariboru dana 04.05.2017. godine održana je I internacionalna studentska konferencija pod nazivom „ Sigurnost i bezbjednost u lokalnoj zajednici kriminološke i pravne perspektive“.
Nakon uvodnih izlaganja Dekana Pravnog fakulteta prof. dr Velimira Rakočevića, ambasadora Slovenije Mitje Močnika, prof. dr Gorazd Meška, predsjednika Upravnog odbora Univerziteta u Mariboru i predsjednika Evropskog udruženja za kriminologiju, prof. dr Katje Eman i prof. dr Aleksandra Ivanovića, rad konferencije je nastavljen izlaganjem studenata Pravnog fakulteta UCG i Fakulteta bezbjednosti iz Maribora. Razmatrani su brojni aspekti bezbjednosti u lokalnoj zajednici i njihove refleksije na globalnom nivou. Konferencija je održana u okviru projekta „ Istraživanje lokalne bezbjednosti u Crnoj Gori“ što je predstavljalo izazov, budući da ne postoji jedinstven sistem praćenja i procjene stanja bezbjednosti na lokalnom nivou. Ukazano je na nedostatke u dijelu utvrđivanja stanja bezbjednosti na lokalnom nivou koje se bazira pretežno na statističkim pokazateljima od strane nadležnih organa što ne omugućava rješavanje problema sigurnosti građana pojedinačno. Zaključci usvojeni na konferenciji će pomoći predstavnicima nadležnih instutucija otklanjanju pojedinih problema bezbjednosti. Konferencija je održana na engleskom jeziku.