Pravni fakultet, 31.05.2018

Održana konferencija o bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi na Pravnom fakultetuDruga internacionalna naučna konferencija na Pravnom fakultetu ,,Unapređenje sigurnosti u JI Evropi - Crna Gora i kolektivni sistem bezbjednosti'', održana je 30. maja 2018. godine.

Konferencija je organizovana u cilju razmjene iskustava o postojećim izazovima i prioritetima država ovog regiona u oblasti bezbjednosti. Na konferenciji su izloženi brojni radovi koji su se bavili istraživanjem bezbjednosnog sistema u kontekstu bezbjednosne međuzavisnosti država. Analizirani su faktori rizika i identifikovani krucijalni elementi bezbjednosti. Ukazano je na važnost bezbjednosne integracije Jugoistočne Evrope i njeno uključenje u evroatlansku zajednicu.


Na konferenciju su učestvovali najznačajniji predstavnici državnih institucija zaduženih za bezbjednost i odbranu, kao i veliki broj istraživača iz akademske zajednice i prakse. Poseban značaj ovoj konferenciji dali su studenti Pravnog fakulteta koji su na skupu učestvovali sa 35 vrlo zapaženih izlaganja. Recenzirani radovi sa ovog skupa biće objavljeni u sljedećim brojevima časopisa ,,Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici''.

Dokumenti