Pravni fakultet, 29.10.2018

Održana III internacionalna konferencija “Reforma pravnog sistema Crne Gore - pravosuđe i temeljna prava”Pravni fakultet organizovao je 26. i 27. oktobra 2018. godine III internacionalnu konferenciju pod nazivom “Reforma pravnog sistema Crne Gore - pravosuđe i temeljna prava” na kojoj je prezentovano 97 referata od strane autora iz zemlje i inostranstva kao i velikog broja studenata Pravnog fakulteta UCG, što je ovoj konferenciji dalo poseban značaj. Na konferenciji je ukazano na značaj nezavisnosti pravosuđa, kao i načela podjele vlasti, legaliteta i jedinstva sudskog sistema. Učesnici konferencije su istakli težnju da se pravni sistemi svih zemalja Evrope približe i usklade sa principima Evropske Unije. Zaključeno je da Crna Gora iako pripada novim demokratijama ima dugu pravnu tradiciju koja omogućava nezavisno pravosuđe s obzirom na viševjekovnu pravnu kulturu. Radovi sa konferencije biće objavljeni u časopisu “Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici”.

 

Dokumenti