Pravni fakultet

Obavjestenje - Upis na magistarske studije za studijsku 2018/19 godinu O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

UPIS STUDENATA KOJI SU PRIMLJENI  NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE ZA STUDIJSKU 2018/19 GODINU (MEĐUNARODNO PRAVNI SMJER) OBAVIĆE  SE 02. do 05.10.2018. GODINE OD 14 do 16 ČASOVA U STUDENTSKOJ SLUŽBI ZA MAGISTARSKE I DOKTORSKE STUDIJE (PROSTORIJA PORED ČITAONE NA PRIZEMLJU PRAVNOG FAKULTETA

(BIVŠA FOTOKOPIRNICA)

  Studenti su dužni  priložiti:

  • INDEKS (zalijepiti fotografiju u indeksu)
  • DVIJE FOTOGRAFIJE
  • DVA PRIJAVNA LISTA ( nabavljaju se u knjižari)
  • UPLATNICU na odgovarajući iznos

         Studenti školarinu mogu da uplate u četiri rate, od kojih se prva uplaćuje prilikom upisa i iznosi 500€.

Uplate se vrše na žiro račun Pravnog fakulteta 510-140-08.

                                                                                 

                                                              Studentska služba

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print