Pravni fakultet, 22.04.2019

Na panel diskusiji sa studentima definisani prioritetni ciljevi poboljšanja visokog obrazovanjaFOTO GALERIJA

Panel diskusija na temu “Šta je dobro u sistemu visokog obrazovanja, a šta treba unaprijediti”, u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, danas je održana na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Na diskusiji, rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić istakao je da je za uspješno funkcionisanje Unverziteta neophodno podržavati proaktivnu komunikaciju i konstruktivnu participaciju studenata u rješavanju pitanja efikasnog rada i razvoja Univerziteta Crne Gore.

„Interakcija sa studentima utiče i na unapređenje uslova rada, kvaliteta nastavnih procesa, studentske prakse kroz nastavne baze, mobilnosti studenata, zaštitu studentskih prava i standarda. Univerzitet mora da opravda ukazano povjerenje studenata u smislu konstituisanja savremenih obrazovnih profila, kreiranja inspirativnog nastavnog ambijenta, izgradnje funkcionalnih platformi za povezivanje nauke, privrede i industrije, kao i kultivisanja budućih generacija koje njeguju svoju buduću misao“, kazao je rektor Nikolić.

Rektor je dodao da je Univerzitet uključio studentske predstavnike u izradi svih pravnih akata kojima se regulišu kvalitet studiranja i uslovi rada studenata.

„U saradnji sa Studentskim parlamentom Univerziteta Crne Gore prepoznali smo najznačajnije prioritete kojima treba dodatno posvetiti pažnju u cilju povećanja kvaliteta visokog obrazovanja, poput ulaganja u infrastrukturu, nastavni kadar, nastavni proces, upisne politike, rangiranje Univerziteta i fakulteta, uključivanje studenata u naučnoistraživačke, umjetničke, sportske društveno odgovorne aktivnosti“, rekao je rektor.

Ministar prosvjete Damir Šehović istakao je da su glavni ciljevi rada Ministarstva i Vlade Crne Gore poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja, da se ono učini pravednijim, odnosno dostupnim na jednak način svima, nezavisno od materijalnog stanja i da se učini funkcionalnijim, u pogledu konkurentnosti svršenih studenata na tržištu rada.

Pored Rektora Univerziteta Crne Gore i ministra Šehovića, učesnici panela bili su i direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kavliteta visokog obrazovanja, prof. dr Srđa Popović i student ombudsman Univerziteta Crne Gore, Aleksandar Šipčić.

Direktor Popović kazao je da kako i sam slogan Agencije glasi: „Visoko obrazovanje je stvar kvaliteta, ne samo diplome“, te da se kvalitetni studenti smatraju partnerima i glavnim izvorom informacija.

Student ombudsman istakao je da su studenti snaga svakog društva, kao i da ulaganje u obrazovanje  treba da ima razvojnu komponentu, odnosno da obuhvata investicije koje će doprinijeti boljim uslovima studiranja, unapređenju uslova u objektima u kojima se odvija nastava.

Na panel diskusiji studenti su postavljali pitanja, o nastavnom procesu na fakultetima, aspektima sistema visokog obrazovanja, kao što je studentski standard, te vannastavne aktivnosti. Takođe se govorilo o stanju u oblasti visokog obrazovanja, a definisani su i željeni pravci razvoja i aspekti koje je moguće unaprijediti u narednom periodu. 

 

 

 

 

Broj posjeta : 471