Pravni fakultet, 10.07.2019

Regulisanje statusa studenataPoštovani studenti,


Željeli bismo da vas podsjetimo na vaše obaveze, po osnovu ugovora o studiranju, koje se odnose na  poštovanje zakonitosti statusa studenta.

Stoga vas obavještavamo,  da Pravni fakultet kontinuirano i dosljedno sprovodi neophodne mjere i zakonom i Statutom UCG propisane postupke za regulisanje statusa studenata.

U narednom periodu, Fakultet će vršiti  uvid u evidencije o izvršavanju obaveza svakog studenta i u skladu sa evidentiranim stanjem, sprovoditi odgovarajuće postupke za regulisanje statusa studenta.

U tom smislu, posebno vam ukazujemo da će Fakultet, shodno članu 106 Zakona o visokom obrazovanju i članu 146 Statuta UCG, sprovoditi postupak ispisa studenata koji nijesu izvršili svoje obaveze iz ugovora o studiranju.

U skladu sa naprijed navedenim propisima pokrenuće se postupak ispisa sa Fakulteta za studente koji nijesu izvršili  obaveze iz ugovora o studiranju, koje se odnose na: nepohađanje nastave u toku cijele godine, neupisavanje naredne godine studija, odnosno propuštanje ponovljenog prijavljivanja zaostalih predmeta iz prethodne godine studija u propisanom roku, a da im pri tom ne miruju prava i obaveze utvrđene  Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore.

Na osnovu Odluke o naknadi za studiranje na Univerzitetu Crne Gore, student koji nije u cjelosti izmirio finansijsku obavezu po osnovu školarine iz prethodnog perioda ne može upisati narednu godinu studija.

Student koji nije platio naknadu za studiranje/školarinu nema pravo da prijavi ispit za septembarski ispitni rok.

Ukoliko je studentu omogućeno plaćanje naknade za studiranje / školarinu u ratama, po isteku roka za plaćanje posljednje rate, student koji nije platio naknadu za studiranje /školarinu u cjelosti, nema pravo da prijavi ispit za naredni ispitni rok.

 

                                                                                                                        Uprava Fakulteta

Broj posjeta : 1638