Održana Međunarodna naučno-stručna konferencija
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, povodom 45 godina postojanja Pravnog fakulteta, dana 27.10.2017. godine održana je međunarodno naučno-stručna konferencija pod nazivom:

REFORMA PRAVNOG SISTEMA CRNE GORE-PRAVOSUDJE I TEMELJNA PRAVA

 

Na konferenciji su učestvovali:

Velimir Rakočević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Vesna Medenica, predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore
Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Crne Gore
Zdravko Begović predsjednik Advokatske komore Crne Gore
Prof. dr Milan Škulić, Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu;
Akademik, prof. dr Miodrag Simović, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci,
Prof. dr Vladimir M. Simović, Fakultet za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci
Prof. dr Borislav Petrović, Pravni fakultet, Univerzitetu Sarajevu
Prof. dr Vid Jakulin, Pravni fakultet, Univerzitet u Ljubljani
Prof. dr Stanko Bejatović, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Prof. dr Nevenka Bogojević, Gluščević, Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore
Prof. dr Zoran Dragišić, Fakultet bezbjednosti, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Drago Radulović, Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore
Prof. dr Vojislav Đurđić, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerzitet u Nišu
Prof. dr Aleksandar B. Ivanović, Forenzički centar UP, MUP, Crne Gore,
mr Nikola Terzić, Uprava policije, MUP, Crne Gore
prof. dr Nebojša Bojanić, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo
Prof. dr Ljiljana Dapčević, Marković, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
Prof. dr Božidar Banović, Fakultet bezbjednosti, Univerzitet u Beogradu
Dr sci. Vanda Božić, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Prof. dr Željko Nikač, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
Prof. dr Ivana Bjelovuk, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
Prof. dr Tanja Kesić, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
Prof. dr Milan Žarković, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
Prof. dr Zoran Pavlović, Pravni fakultet, Privredna akademija, Novi Sad
Prof. dr Mile Matijević, Fakultet pravnih nauka Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
Prof. dr Dragan Arlov, Pravni fakultet, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
Doc. dr Aleksandar R. Ivanović, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Pazaru
Prof. dr Lars Petter Soltvedt- Univerzitet Jugoistočna Norveška
Doc. dr Rejhan Kurtović, Univerzitet u Novom Pazaru
MSc Rašit Pepić, MSc Dženis Šaćirović, Pravni fakultet, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Mr Dragan Arsović, Uprava Policije, MUP CG
Jakša Vuković, Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore
Aleksa Delibašić, Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore
Jelena Tomašević, Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore
Luka Veljović, Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore

Učesnici konferencije su ukazali na neophodnost kreiranja sistema koji osigurava efikasnu primjenu zakona i jača pravnu sigurnost građana.

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.