Pravni fakultet

Poslovi robnog prometa - Odjeljenje u Bijelom Polju - Termini kolokvijuma - 12.04.2021 09:54
Kolokvijum iz predmeta Poslovi robnog prometa u Odjeljenju u Bijelom Polju, biće održan 16. aprila 2020. godine.  Kolokvijum će se održati u prostorijama Pravnog fakulteta u Bijelom Polju u 10 časova putem ZOOM aplikacije. 

Popravni kolokvijum iz predmeta Poslovi robnog prometa u Odjeljenju u Bijelom Polju, biće održan 7. maja 2020. godine.  Popravni kolokvijum će se održati u prostorijama Pravnog fakulteta u Bijelom Polju u 10 časova putem ZOOM aplikacije. 

Kolokvijum iz predmeta Trgovinsko pravo obuhvata materiju prema informacionoj listi objavljenoj na sajtu predmeta.

Broj posjeta : 80