Pravni fakultet, 29.11.2017

45 godina Pravnog fakulteta45 godina Pravnog fakulteta

Monografija Pravnog fakulteta štampana u čast ovog velikog jubileja