RASPORED ZAVRŠNIH ISPITA NA OSNOVNIM STUDIJAMA – BIK - 08.07.2022 13:55

08.07.2022


RASPORED ZAVRŠNIH ISPITA NA OSNOVNIM STUDIJAMA – BIK

 

 

 

Završni ispit

Popravni ispit

KRIVIČNO PRAVO

12.09.

21.09.

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

05.09.

16.09.

BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT

03.09.

15.09.

KRIMINALISTIKA IV STRATEGIJA

01.09.

12.09.

NACIONALNA BEZBJEDNOST

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

OSNOVI EKONOMSKOG KRIMINALITETA

01.09.

12.09.

SUDSKA MEDICINA*

13.09. u 11

20.09. u 11

KRIMINOLOGIJA

01.09.

12.09.

USTAVNO PRAVO

01.09.

14.09.

BEZBJEDNOST I LJUDSKA PRAVA

05.09.

16.09.

KRIMINALISTIKA III - taktika

01.09.

12.09.

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

02.09.

13.09.

UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK

03.09.

15.09.

DIPLOMATIJA I BEZBJEDNOSNE SLUŽBE

05.09.

16.09.

KRIMINALISTIKA V METODIKE

01.09.

12.09.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA

03.09.

15.09.

POLICIJSKO PRAVO

03.09.

15.09.

SISTEMI BEZBJEDNOSTI

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

 

Napomena: Tačnu satnicu ispita objaviće predmetni nastavnici prije početka ispita. 

Ispit iz predmeta Sudska medicina biće održan u kancelariji predmetnog nastavnika u Centru za sudsku medicinu KCCG Podgorica.

Broj posjeta : 254

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.