Raspored kolokvijuma na master studijama - 08.03.2023 14:54
RASPORED KOLOKVIJUMA NA MASTER STUDIJAMA

 

STUDIJSKI PROGRAM MEĐUNARODNO PRAVO

 

Kolokvijum

Pop.kolok.

EVROATLANTSKE INTEGRACIJE

31.03.

21.04.

EVROPSKA I MEĐUNARODNA IMPLEMENTACIJA LJUDSKIH PRAVA

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

KOMPARATIVNI PRAVNI SISTEMI

21.03.

18.04.

EVROPSKA USTAVNOST

27.03.

10.04.

 

STUDIJSKI PROGRAM GRAĐANSKO PRAVO

 

Kolokvijum

Pop.kolok.

PRAVO DJETETA

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

PORODIČNOPRAVNA KLINIKA

 

28.03.

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

SLOBODA ZAVJEŠTANJA I NJENA OGRANIČENJA

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

NASLJEDNOPRAVNA KLINIKA     

22.03.

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

 

STUDIJSKI PROGRAM POSLOVNO PRAVO

 

Kolokvijum

Pop.kolok.

PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU

 

 21.04   I   28.04

12.05

PRAVO KONKURENCIJE

 

13.04.

04.05.

PRAVO OSIGURANJA

 

22.03.

19.04.

KOMPANIJSKO PRAVO EU

 

13.03   I   03.04

24.04   I   08.05

 

STUDIJSKI PROGRAM KRIVIČNO PRAVO

 

Kolokvijum

Pop.kolok.

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

MEDICINSKO KRIVIČNO PRAVO

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

11.04.

DIGITALNA FORENZIKA

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

PREKRŠAJNO PRAVO

 

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.