Pravni fakultet, 16.10.2018

Konkurs sa Univerzitetom U Šćećinu u Poljskoj