Građevinski fakultet, 25.02.2019

Informacija i plan rada 2018/19U prilogu je Informacija i plan rada, koja je usaglašena sa akademskim kalendarom.

Studenti mogu pronaći važeća predavanja za prvi i drugi kolokvijum, ispitna pitanja, interesantne kataloge mehanizacije kao i dozvoljeni izvod iz literature na linku: 

https://www.ucg.ac.me/objave_spisak/blog/12658

Dokumenti