Građevinski fakultet, 26.03.2019

Termin polaganja I kolokvijumaPrvi kolokvijum održaće se u skladu sa Informacijom i planom rada u srijedu27.03.2019. godine u terminu od 11 do 12:30 sati u salama  006, 008 i 010.

Nije dozvoljena literatura, osim izvoda iz odgovarajućih knjiga koji će studenti dobiti uz postavku zadatka. Izvod je objavljen u dijelu "Dokumenti" na stranici predmeta. Na prvom kolokvijumu radiće se zadaci iz oblasti građevinskih mašina, proučavanja tehnoloških procesa i sl.   

Ukupan broj bodova na zadacima je 40, a za polaganje kolokvijuma potrebno je uraditi najmanje 50% tačno, odnosno osvojiti 20 bodova na zadacima.