Laboratorija za električne mašine i pogoneLaboratorija za električne mašine i pogone

Pored redovnih nastavnih aktivnosti koje se odvijaju u Laboratoriji za električne mašine i pogone Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici, a to su na prvom mjestu laboratorijske vježbe, u laboratoriji se odvija i naučno-istraživački rad. U zadnjih par godina akcenat naučno-istraživačkog rada u laboratoriji jeste modeliranje, analiza i eksperimentalni rad u oblasti praćenja stanja asinhrone mašine i njene dijagnostike. Praćenje stanja i dijagnostika se baziraju na analizi spektra struje statora, čiji viši vremenski harmonici mogu ukazati na oštećenje mašine bilo da se radi o mehanički izazvanim oštećenjima (ekscentricitet rotora, kvarovi u ležajevima…) bilo da su oštećenja električne prirode (međuzavojni kratki spojevi u namotajima statora, defekt štapa rotora kaveznog motora …). Kao rezultat rada u laboratoriji, publikovan je značajan broj radova u međunarodnim časopisima iz oblasti električnih mašina koji su široko prepoznati i u međunarodnim bazama podataka citirani u respektabilnom broju.


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.