Elektrotehnički fakultet, 04.05.2018

Prijava za popravne kolokvijumeStudenti koji su zainteresovani za polaganje popravnih kolokvijuma treba da se prijave slanjem mail-a na adresu:

autocadetf@gmail.com  . U naslovu (subject-u) mail-a navesti broj indeksa, i redni broj(eve) kolokvijuma koji se žele popravljati. Prijava traje do 20.05.2018 godine do 12h. 

Prema dogovoru, popravni I kolokvijum će se održati 24.05.2018 godine sa početkom u 13h, sala L2 i L3.

Popravni II kolokvijum će se održati u terminu redovnog ispita u junskom ispitnom roku (tačan datum i vrijeme odrediće prodekan za nastavu isticanjem obavještenja na oglasnoj tabli).

Za studente koji putuju u Ameriku, popravni II kolokvijum će se održati takođe 24.05.2018 godine. Predstavnik studenata treba da dostavi spisak studenata koji putuju u Ameriku radi evidencije najkasnije do 20.05.2018 godine.