Elektrotehnički fakultet, 10.03.2021

Tim Elektrotehničkog fakulteta UCG učestvuje u kreiranju zajedničke platforme naučne zajednice u EvropiX

Milioni naučnika širom svijeta moći će da pristupaju, skladište i upravljaju istraživačkim podacima, zatim da ih analiziraju, razmjenjuju i ponovo koriste na zajedničkoj platformi Evropskog oblaka otvorene nauke (EOSC-European Open Science Cloud), čiji je jedan od glavnih kontributora H2020 projekat  Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi (NI4OS-Europe)". U realizaciji ovog projekta, u ime Univerziteta Crne Gore, učestvuje tim sa Elektrotehničkog fakulteta, u kojem su prof. dr Božo Krstajić, rukovodilac,  prof. dr Enis Kočan, prof. dr Milutin Radonjić i doc. dr Žarko Zečević.

"Ovaj projekat  približava naučnu zajednicu jedan korak bliže Evropskom oblaku otvorene nauke (EOSC) i viziji otvorenImagee inovacije, kroz nedavno uključivanje 19 novih servisa u svojem katalogu digitalnih servisa. EOSC predstavlja integrisano, interoperabilno digitalno okruženje, koje ima za cilj da obezbijedi naučnoj zajednici jednostavan pristup e-infrastrukturi, servisima i podacima, omogućavajući interdisciplinarnu i prekograničnu saradnju. Resursi, koji su predstavljeni u katalogu Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi će biti uključeni u EOSC portfolio. Tokom realizacije projekta, tim sa Elektrotehničkog fakulteta će prilagoditi i učiniti dostupnim istraživačima širom Evrope, putem EOSC platforme, dva tematska i jedan generalni servis. Takođe, tim će promovisati koncept Otvorene nauke, upravljanje istraživačkim podacima u skladu sa FAIR principima i korišćenje EOSC servisa i resursa, u okviru akademske zajednice Crne Gore",  kazao je prof. dr Kočan.

Konzorcijum projekta Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi čine 22 organizacije iz 15 zemalja, članica EU i pridImageruženih članica iz šireg regiona Jugoistočne Evrope.

NI4OS-Europe platforma sadrži 41 servis, testiran u pogledu nivoa spremnosti za integraciju u Evropski oblak otvorene nauke EOSC, putem specijalizovanih modela. Paralelno s tim, održano je na desetine javnih treninga sa različitim temama, obavljene su konsultacije sa zainteresovanim akterima i izrađene su studije za usvajanje politika otvorene nauke. NI4OS-Europe je time kreirao jaku osnovu za implementaciju EOSC-a, što će donijeti korist velikom broju naučnika i profesionalaca iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

NI4OS-Europe projekat finansira  Evropska komisija, kroz H2020 ugovor za oblast Evropske istraživačke infrastrukture.

Povezani linkovi:

 

 

Medijske objave: 

MNEmagazin.me 

Portal Analitika  

me.ekapija.com 

Prosvjetni rad 

Dokumenti

Broj posjeta : 523