Elektrotehnički fakultet

Uloga informaciono- komunikacionih tehnologija u doba COVID pandemije tema XXV naučno-stručnog skupa na Žabljaku
Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore i “IT društvo” organizuju Postkonferencijski IT panel “ICT i COVID interakcija”, u okviru XXV naučno-stručnog skupa "Informacione tehnologije – Sadašnjost i budućnost", koji će se održati 25. juna 2021. godine, na Žabljaku.

Ovaj panel ima za cilj da sveobuhvatno i multidisciplinarno sagleda ulogu ICT-a u doba COVID pandemije i uticaj COVID pandemije na pravce razvoja ICT kod nas i u svijetu. Panel će biti organizovan u postCOVID uslovima i sa neposrednom interakcijom učesnika, koji će, gledano iz raznih perspektiva i uz multidisciplinarnu argumentaciju, pokušati da daju odgovor na pitanje: “Da li je COVID pandemija doprinijela razvoju ICT-a i da li je ICT doprinio umanjenju posljedica od COVID pandemije”?

Panel će doprinijeti sagledavanju aktuelnog - postCOVID stanja u ICT oblasti i dati sugestije za moguće dalje pravce razvoja u prilog kreiranja novih strateških aktivnosti za ovu oblast.

Na panelu očekujemo učešće kompetentnih uvodničara iz oblasti ICT biznisa, predstavnike asocijacija, državne uprave i agencija, nauke i obrazovanja, velikih kompanija i drugih relevantnih ICT subjekata.

Broj učesnika na panelu je ograničen zbog, još aktuelne, epidemiološke situacije, ali će prisustvo biti moguće i putem ZOOM platforme, a link će biti postavljen na sajtu IT konferencije. Panel će otvoriti rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Vladimir Božović, a detalje programa i ostale informacije možete naći na sajtu www.it.ac.me.

P R O G R A M

 “Šarban glavica” Dobri do ili sala “Stožina”SO Žabljak (ako bude kiša)

Moderator: Prof. dr Božo Krstajić, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Montenegro

10:00-10:10

Otvaranje panela – Prof. dr Vladimir Božović, Rektor UCG

10:10-11:15

Uvodne riječi:

- prof. dr Dragan Laušević, IJZCG, MF UCG

- Saša Leković, Telenor

- Darko Grgurović, AEKIP

- prof. dr Siniša Vlajić, FON UB

- Ljubo Knežević, CGES,  Agencija za investicije CG

- Vladan Tabaš, PKCG, AMCG, Čikom

11,15 – 11,30

Kafe pauza

11:30-12:45

Diskusija učesnika

12:45-13,00

Zaključci panela

15:00

Zajednički ručak i druženje učesnika u restoranu „Crno jezero“

Učesnici treba da prilagode odijevanje mogućem izletničkom karakteru IT panela (ako ne bude kiše). Lokacija „Šarban glavica“  (43.102061397318856, 19.02092198165551) je u centru katuna „Dobri do“, Durmitor (https://goo.gl/maps/J8nJQ2tgJifJeDfL9 ).

Kontakt za sve informacije o panelu i podršku: 067 313 222,  bozok@ac.me & www.it.ac.me

 

 

Broj posjeta : 175

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.