Tronedeljna praksa studenata Elektrotehničkog fakulteta koju su obavljali u HE Perućica
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Tronedeljna praksa koju su studenti Elektrotehničkog fakulteta obavljali u HE Perućica jeste plod izuzetne saradnje elektrotehničkog fakulteta i Elektroprivrede Crne Gore ali i primjer implementacije Memoranduma o saradnji između Institucija koji su potpisali Dekan Elektrotehničkog fakulteta prof. dr Saša Mujović i izvršni direktor EPCG-a gospodin Nikola Rovčanin. Treba navesti i veliku predanost i podršku gospodina Bojana Đordana, direktor za sektor proizvodnje električne energije u EPCG-u kao i gospodina Radovana Đukanovića, direktora HE Perućica.

 Praksa koju su studenti prošli sastavljena je iz dvije cjeline: prva u kojoj su se upoznali sa radom elektrane u normalnom režimu i druga koja se fokusirala na aktivnosti tokom remonta. U sklopu prve faze studenti su se upoznali sa razvodnim postrojenjem, mašinama i turbinskim regulatorima, sistemima automatskog upravljanja. Vidjeli su kako SCADA radi u praksi i imali priliku da vide najviši nivo upravljanja - u komandnom centru. Drugi dio prakse bio je psovećen redovnom remontu, vidjeti uživo mašine tako velikih dimenzija, o kojima su studenti učili u toku nastavnog procesa, nevjerovatno je iskustvo. U sklopu prakse imali su i dodatne aktivnosti, posjetu maloj hidroelektrani Glava Zete, koja koristi drugi tip turbina, a ona je i modernizovana, pa predstavlja primjer savremene elektrane, čije je upravljanje pojednostavljeno novim tehnologijama. Jedan dan je izdvojen za upoznavanje sa sistemom jezera i dovoda vode, što je upotpunilo sliku o ovoj elektrani.
Nakon prakse u TE Pljevlja, ovo je bila druga prilika za studente našeg fakulteta da dograde svoje znanje i steknu praktična znanja i iskustva.
Zahvaljujući dekanu Elektrotehničkog fakulteta prof. dr Saši Mujoviću, inicijativi studenata i odličnoj saradnji kolega iz EPCG-a uspješno je završena i druga praksa.

Nastojimo zadržati ovakvu praksu i što više obogatiti sadržaj kako bi studenti imali što bolje uslove za napredak i profesionalni razvoj!

Izjava studenta Alekse Pavlićevića:
Praksa u Preućici koja je trajala 5 dana je veliko iskustvo za nas buduće inženjere. Sve segmente struke u elektrani tokom obavljanja prakse smo prošli. Imali smo priliku da se upoznamo sa čitavim sistemom od visokonaponskog razvodnog postrojenja, mašinske sale, sistema zatvaračnica, cjevovoda, komandne sobe, upravljanja, monitorniga i tako smo stvorili  sliku o impozantnoj HE Perućica koja je genijalno projektovanja i za današnje vrijeme. Nakon prakse ostala su oduševljenja ovim načinom učenja koje nam je svima koristilo da teorijsko znanje iz stručnih predmeta stečeno na fakultetu povežemo sa konkretnim stvarima u elektrani. Edukaciju koju smo prošli je dragocjeno iskustvo da sva znanja dosta lakše usvojimo sklapajući jasan mozaik o načinu funkcionisanja i upravljanja. Mentori su od prvog dana bili maksimalno posvećeni da nama mlađim kolegama pokažu i objasne sve što nam je bilo interesatntno i program svih pet dana je bio ispunjen da je uvijek bilo zanimljivo.

Izjava predstavnika studenata Veljka Đurkovića:
Ovo je jedno zaista veliko iskustvo za nas, koje nam je omogućilo da se upoznamo sa HE Perućica i svakodnevnim aktivnostima koje omogućavaju njen rad u našem elektroenergetskom sistemu. Posebno bih istakao veliko gostoprimstvo od strane osoblja elektrane, koji su bili tu za nas u svakom i trenutku trudeći se da nam objasne sve što nas je zanimalo. Drago mi je što se Elektrotehnički fakultet zalaže da, pored redovne nastave, dobijemo i potrebno praktično usavršavanje, kako kroz ovu, tako i kroz ostale akcije. Imali smo priliku da se upoznamo i sa aktivnostima koje se obavljaju tokom remonta, kao i da se upoznamo sa sistemom dovoda vode.

Ovo je bilo odlično iskustvo za sve nas.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.