Elektrotehnički fakultet, 14.02.2018

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog moraU Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

Regionalna radionica pod naslovom „Usluge zasnovane na istraživanju svemira za regionalne strategije u digitalnoj ekonomiji: perspektive regiona Balkana i Crnog mora“, u organizaciji Evropske svemirske agencije i Akademije nauka Bugarske, održaće se 18. i 19. aprila 2018. godine u Sofiji.

U okviru bugarskog predsjedavanja Savjetom EU, neki od postavljenih prioriteta su i unapređenje digitalne ekonomije, zapošljavanje mladih ljudi i sigurnost i stabilnost na Zapadnom Balkanu.

Ministri zemalja Zapadnog Balkana odgovorni za resore nauke i istraživanja, komesar Evropske unije za nauku i istraživanje i, u kasnijoj fazi, Svjetska banka, pokrenuli su koordinisane napore za razvoj regionalne strategije istraživanja i razvoja za inovacije još početkom 2009. godine.

U tom kontekstu, posmatranje Zemlje pruža značajan doprinos digitalnoj ekonomiji kroz niz inovativnih usluga i bogatstvo podataka. Pilot projekti, razvijeni naročito u okviru programa Evropske svemirske agencije (ESA), pokazali su sposobnosti za podršku strategijama plavog rasta, poljoprivrede, upravljanja vodama i sigurnosti i stabilnosti.

Radionica će biti prilika za suočavanje s potrebama i rješenjima te će okupiti donosioce politika, naučnike, servisne operatore i specijaliste za aplikaciju posmatranja zemlje. Posebna pažnja posvetiće se regionalnim perspektivama, kao što su Dunavska strategija i perspektive regiona Crnog mora i Zapadnog Balkana.

Radionicu zajednički organizuju Akademija nauka Bugarske i Evropska svemirska agencija pod pokroviteljstvom bugarskog predsjedavanja Savjetom EU, a u saradnji s Evropskom asocijacijom kompanija za posmatranje na daljinu (EARSC).

Učešće će biti besplatno. Radni jezik će biti engleski.

Konferencija se organizuje u koordinaciji s paralelno organizovanim događajem u okviru programa Kopernik.

Više detalja o radionici i aplikacioni formular možete vidjeti ovdje

Foto Copyright: ESA/Hubble, NASA, CC BY 4.0