Elektrotehnički fakultet, 28.10.2019

Poziv studentima: Konkurs za stipendije „Najbolji iz Jugoistočne Evrope“ za studijsku 2020/2021. godinuX

Konkurs za jednogodišnje stipendije na austrijskim univerzitetima u programu „Best of South-East“ („Najbolji iz Jugoistočne Evrope“), vrijedne do 10.000 eura, objavljen je za studijsku godinu 2020/2021. godinu.  

Erste banka u Crnoj Gori i ove godine podržava program „Best of South-East“, koji sprovodi austrijska Steiermärkische Sparkasse Bank u saradnji sa univerzitetima u Gracu i u Leobenu. Program je namijenjen studentima državljanima Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije koji su na osnovnim i postdiplomskim studijama. Na konkurs se mogu prijaviti studenti pravnih nauka, ekonomije, tehničkih fakulteta, metalurgije i geologije, te koncertnog i operskog pjevanja.

Cilj ovog jednogodišnjeg programa je da studentima omogući da kroz programe prakse ili stažiranja dobiju međunarodno iskustvo, omogući im dalje usavršavanje i olakša početak profesionalnog puta.

Za  program se mogu prijaviti studenti i diplomirani studenti sa akreditovanih univerziteta koji:

  • završavaju studije,
  • su na specijalističkim studijama,
  • imaju odlično znanje engleskog i dobro znanje njemačkog jezika.

Rok za studente ekonomije i prava da se prijave na konkurs za stipendije na Univerzitetu u Gracu je 5. decembar 2019. 

U sklopu programa stipendisti imaju pravo na stipendiju u visini do 10.000 eura, koja pokriva troškove smještaja u studentskom domu u Gracu, mjesečni džeparac do 690 eura, školarinu Univerziteta u Gracu, registraciju pri Univerzitetu u Gracu, intenzivan kurs njemačkog u univerzitetskom jezičkom centru „Treffpunkt Sprachen“ kao i troškove raznih društvenih i kulturnih događaja tokom cijele godine.

Studenti koji osvoje stipendije biće u prilici da, tokom jednogodišnjeg boravka u Gracu, prođu obuku ili praksu u Steiermärkische Sparkasse Bank ili drugom štajerskom preduzeću. Odabrani predmeti na Univerzitetu u Gracu zaokružiće akademsku obuku i obrazovanje studenata.

Prijave za studente tehničkih fakulteta traju do 20. decembra 2019.

U sklopu programa stipendisti imaju pravo na stipendiju do 10.000 eura koja obuhvata mjesečni džeparac od 750 eura, registraciju i školarinu na Tehničkom univerzitetu, različite društvene i kulturne aktivnosti.

Prijave za studente metalurgije/geologije traju do 16. decembra 2019.

U sklopu programa stipendisti imaju pravo na stipendiju vrijednu do 10.000 eura koja obuhvata mjesečni džeparac od 750 eura, registraciju i školarinu na Univerzitetu za rudarstvo, metalurgiju i geologiju (Montanuniversität Leoben), različite društvene i kulturne aktivnosti.

Prijave za studente muzike, smjer pjevanje traju do 15. marta 2020.

U sklopu programa stipendisti imaju pravo na stipendiju koja iznosi do 9.000 eura po godini studija (studije traju dvije godine) na Univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti u Gracu.

Više detalja o uslovima i detaljni postupak prijave dostupan je na: https://www.erstebank.me/sr_ME/footer-stanovnistvo/o-banci/program-best-of-south-east

 

Za dodatne informacije:

Erste Bank AD Podgorica, 81000 Podgorica, Arsenija Boljevića 2A, www.erstebank.me

Služba komunikacija

Dragana Crvenica, tel: +382 20 440 448; mob: +382 63 299 800; email: dcrvenica@erstebank.me

 

Za više informacija pogledajte i blog Admire Šabotić, stipendistikinje iz Crne Gore  https://blog.erstebank.me/intervju-sa-admirom-sabotic-ako-ne-probamo-ne-mozemo-se-ni-nadati-uspjehu/  

Dokumenti

Broj posjeta : 822