Elektrotehnički fakultet, 09.12.2019

Studenti obišli Hidroelektranu “Piva”Studenti treće godine osnovnih studija i studenti specijalističkih studija sa odsjeka Energetika i automatika, njih 44, posjetili su Hidroelektranu "Piva", 29. novembra 2019. godine .

U pratnji prof. dr Gojka Joksimovića i mr Vladana Durkovića, studenti su imali jedinstvenu priliku da obiđu elektranu u trenutku kada su u toku radovi na revitalizaciji jednog od agregata.

Pored upoznavanja sa osnovnim elementima sinhronog generatora, blok transformatora i razvodnog postrojenja domaćini su ih upoznali i sa načinom funkcionisanja elektrane u sklopu Elektroenergetskog sistema Crne Gore, kao i sa tehno-ekonomskim pokazateljima njenog rada, prije svega sa aspekta ekonomske valorizacije vršne električne energije.

Koristimo priliku da još jednom zahvalimo rukovodstvu Elektroprivrede Crne Gore koje je imalo sluha da inicira i organizuje ovu posjetu u rijetkom trenutku kada je moguće vidjeti rasklopljen sinhroni generator.

Broj posjeta : 560