Elektrotehnički fakultet, 26.11.2020

Predstavljamo uspješne alumniste Elektrotehničkog fakulteta: Dragica SekulićX

Grupi uspješnih i profesionalno ostvarenih alumnista Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore pripada i jedna dama - Dragica Sekulić.

Dragica Sekulić je radila kao savjetnik u Ministarstvu ekonomije i pomoćnik ministra ekonomije. Bila je član koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja energetike, član ekspertskog tima za izradu Strategije održivog razvoja, član ekspertskog tima za izradu Studije o obnovljivim izvorima energije. Imenovana je za šefa pregovaračkog tima sa Evropskom unijom za poglavlje - Energetika. Trenutno obavlja funkciju ministarke ekonomije.

ETF: Završili ste Elektrotehnički fakultet u Podgorici nakon kojeg ste izgradili zavidnu profesionalnu karijeru. Šta nam možete reći o tome koliko je Fakultet uticao na Vaš razvoj, kao i o načinu studiranja nekada i sada, o razlici u mogućnostima koje su pred studentima?

Dragica Sekulić: Studije elektrotehnike uvijek su izbor koji garantuje učešće u društvenom razvoju. U vrijeme mojih studija, svjedočili smo neslućenoj ekspanziji telekomunikacija, prije svega mobilne telefonije i interneta. Tada su studijski programi elektronike i telekomunikcija bili izbor većine. Moja odluka da se opredijelim za energetiku, svakako je bitno uticala na cjelokupan profesionalni razvoj. Krupne, gotovo revolucionarne, promjene u energetici koje su uslijedile, a za koje smo, ispostaviće se, bili spremni svi koji smo tih godina studirali, najbolji su dokaz kvaliteta obrazovanja koji je Fakultet pružao. Prije dvadesetak godina, primjera radi, nijesmo mogli učiti o današnjim elektroenergetskim sistemima, u kojima solarna energija i energija vjetra sve izvjesnije preuzimaju primat, u kojima elektromobili polako ali sigurno zauzimaju svoje mjesto. Ali smo usvojili tehnološki neutralna znanja, ovladali principima, stekli naviku učenja, studiranja, kritičkog razmišljanja, traženja relevantnih izvora znanja. I tako smo postali spremni za promjene koje su uslijedile.

Čini mi se da su ti osnovni kvaliteti očuvani, odnosno da studuje elektrotehnike svojim studentima i danas garantuju sličnu spremnost za profesionalna iskušenja. A upečatljiva je pozitivna promjena uslova za izvođenje nastave. Velika prednost u odnosu na ono doba je i jednostavnija mobilnost studenata. Semestar ili dva na drugom fakultetu, u drugoj državi, uvijek je kvalitet više.

ETF: Broj preduzeća koji zapošljavaju svršene studente Elektrotehničkog fakulteta je sve veći. Da li ste u vrijeme studija bili svjesni značaja inženjerskog zanimanja i mogućnosti zaposlenja nakon studija?

Dragica Sekulić: Iskreno, ne u potpunosti. Iz te perspektive, ne mogu ni da zamislim ideju da bih jedan od najupečatljivijih segmenata profesionalnog uspona i usavršavanja mogla doživjeti u nekoj banci. A upravo rad u Njemačkoj razvojnoj banci otvorio mi je jedan potpuno novi prostor za profesionalno usavršavanje. To je jedan od slikovitih primjera radnih mjesta koje je crnogorski ekonomski rast u protekle dvije decenije donio sa sobom. Za razliku od prethodnog perioda, danas spisak poslodavaca za energetičare nije sveden na elektroprivredu. Tu su brojni prvatni investitori, izviđačke kompanije, finansijske institucije, regulatorna tijela, projektni biroi…

ETF: Kakav je Vaš doživljaj Elektrotehničkog fakulteta danas?

Dragica Sekulić: ETF je uvijek bio stabilan oslonac crnogorske energetike. Drugim riječima, bio je oslonac državi u izazovnim vremenima i lokomotiva progresa u periodima uspona našeg društva. Vjerujem da je to tako i danas. Svjedočimo eri digitalne transformacije i energetske tranzicije. Ubjedljiva većina globalno aktuelnih tema, ispreplijetana je sa predmetom studija elektrotehnike. Vjerujem da je aktuelno rukovodstvo fakulteta toga veoma svjesno, što je i potvrđivalo aktivnim učešćem u kreiranju strateških državnih dokumenata, poput Strategije pametne specijalizacije.

ETF: Šta biste poručili trenutnim i budućim studentima Elektrotehničkog fakulteta?

Dragica Sekulić: Učite. Samo pravo znanje može dovesti do pozitivnih promjena. Površna informisanost i juranjava za trendovima mogu donijeti samo kratkotrajnu korist. Što više fundamentalnih znanja usvojite danas, spremnije ćete dočekati neminovne promjene koji globalni tehnološki napredak nosi. Samo tako, kao društvo možemo izbjeći promjene na gore, koje su, na žalost, takođe moguće.

Broj posjeta : 640