Konkurs za upis na doktorske studije
Konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore, u studijskoj 2022/23. godini objavljen je danas u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj  Gori, kao i u prilogu ove vijesti.

Prijava sa odgovarajućim dokazima se podnosi Elektrotehničkom fakultetu zaključno sa 28. oktobrom  2022. godine, do 14.00h. 

Kandidat podnosi: ovjerenu kopiju diplome o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita,
uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom/master studijskom programu, izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

Upis kandidata će se obaviti do 4. novembra, a početak nastave je 7. novembra 2022. godine. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.