Elektrotehnički fakultet, 05.03.2018

Saradnja sa NR Kinom - Program "Talentovani mladi naučnici"Ministarstvo nauke i tehnologije NR Kine je objavilo program "Talentovani mladi naučnici". Program se finansira sa strane Vlade NR Kine i tiče se saradnje sa mladim naučnicima i istraživačima iz zemalja u razvoju.

Za program mogu aplicirati naučnici i istraživači iz relevantne naučne ustanove zemlje s kojom Kina ima uspostavljene diplomatske odnose. Potrebno je da imaju bar pet godina istraživačkog rada ili zvanje doktora nauka u određenoj oblasti, starosnu dob do 45 godina, znanje engleskog ili kineskog jezika, sposobnost rada u Kini na bazi punog radnog vremena u periodu od šest do dvanaest mjeseci, uz nezaobilazno poštovanje kineskih zakona i normi. Kandidate koji budu primljeni na Program, kineska Vlada će mjesečno finansijski podržati sa 12.500rmb (oko 1.600€).

Više informacija o samom programu se nalazi na Internet stranici: http://tysp.cstec.org.cn/en/

a mogu se dobiti i putem mejla: tysp@cstec.org.cn

Ukoliko postoji interesovanje za učešće u predmetnom programu prijavite se na mail adresu dijana@ac.me najkasnije do 08.03.2018.