Elektrotehnički fakultet, 17.12.2018

Erasmus + konkurs za Univerzitet u AnkariPo osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Ankari u ljetnjem semestru u akademskoj 2018/19 godini.

Konkurs možete naći na ovom linku.