Elektrotehnički fakultet, 01.03.2019

Erasmus + konkurs za Ljetnju skolu na Radboud univerzitetu, Holandijahttps://www.ru.nl/radboudsummerschool/about-us/promotional-materials-0/

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za Ljetnju školu u Holandiji u julu i avgustu 2019.godine

Za školu se mogu prijavljivati svi zainteresovani studenti, doktorandi istraživači, akademsko osoblje  za kurseve koje se nude.

Broj stipendija: 21

Trajanje: Škola se organizuje u julu i u avgustu, od 1-12 jula i od 5-16 avgusta 2019.

Kursevi dostupni u julu :   https://www.ru.nl/radboudsummerschool/application/erasmus/overview-courses-nominees-july-edition/

Kursevi dostpuni u avgustu: https://www.ru.nl/radboudsummerschool/application/erasmus/overview-courses-nominees-august-edition/  

Prijave (CV i motivaciono pismo na engleskom jeziku) se podnose prodekanu za međunarodnu saradnju matičnih fakulteta, koji pravi rang listu svih kandidata, potom istu prosljeđuje Kancelariji za međunarodnu saranju.

Lista nominovanih kandidata šalje se Univerzitetu Radboud, koji će donijeti finalnu odluku o svim kandidatima.

Rok za prijavu je 11. mart 2019. godine