Elektrotehnički fakultet, 02.07.2019

Prijava ispita za avgustovsko-septembarski rok studijske 2018/19. godinePrijava ispita za avgustovsko-septembarski rok  obaviće se u periodu od 02. jula zaključno sa 12. julom 2019. godine, u Studentskoj službi.

Prijava se odnosi na predmete koje je student prijavio da sluša u tekućoj studijskoj godini.

Za ponovno polaganje ispita u avgustovsko-septembarskom roku studijske 2018/2019.godine visina naknade iznosi 5.00 eura, za svaki ispit posebno.

Student koji nije platio naknadu za studiranje/školarinu nema pravo da prijavi ispit za avgustovsko-septembarski ispitni rok, u skladu sa Uputstvom za primjenu člana 11 st.1,2 i 3 Odluke UOUCG, broj 02-177/2 od 21.06.2019. godine.

Broj posjeta : 1620