Elektrotehnički fakultet, 03.07.2019

KONAČNA RANG LISTA ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE - I upisni rokPrimljeni kandidati upis mogu obaviti do subote 6.07.2019. godine u prostorijama Studentske službe u vremenu od 9–14h.

Za kandidate koji ne obave upis zaključno sa subotom 6.07. 2019. godine do 14h smatraće se da su odustali od upisa na Elektrotehnički fakultet.

Dokumenti

Broj posjeta : 2708