Elektrotehnički fakultet, 30.10.2019

Termini prijave za upis na doktorske studije Elektrotehničkog fakulteta - II upisni rokPrijava sa odgovarajućim dokazima podnosi se organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore do 31.10.2019. godine.

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta.

Upis kandidata će se obaviti do 04.11.2019. godine.

Početak nastave je 04.11.2019. godine.

Broj posjeta : 301