Elektrotehnički fakultet, 07.12.2019

Ministarstvo nauke objavilo Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST



Ministarstvo nauke je objavilo Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST. Detalji konkursa se mogu naći na 

http://www.mna.gov.me/vijesti/217367/Konkurs-za-podsticanje-ucesca-u-programima-Horizont-2020-i-COST.html

 

Broj posjeta : 205