Ekonomski fakultet, 09.09.2020

Raspored polaganja ispita u I septembarskom rokuObajveštavaju se studenti da će se polaganje praktičnog dijela ispita održati u četvrtak, 10.09.2020. u 18h, u sali 202. Polaganje završnog ispita će se održati 10.09.2020. u 19h, takođe u sali 202. 

Broj posjeta : 62