Elektrotehnički fakultet, 11.04.2018

Termin kolokvijuma



Kolokvijum će se održati u petak, 13.04.2018. godine u sali 106 po sledećem rasporedu:

-studenti sa neparnim brojem indeksa od 13h,

-studenti sa parnim brojem indeksa od 14h.