Pomorski fakultet Kotor

Učešće studenata Pomorskog fakulteta Kotor UCG na V Studentskoj međunarodnoj naučnoj konferenciji u Gruziji
U organizaciji partnerskog Univerziteta iz Batumija (Batumi Navigation Teaching University) održana je 17. maja 2021. Godine onlajn V Studentska međunarodna naučna konferencija. Na Konferenciji je učestvovalo preko 90 participanata sa univerziteta iz Turske, Poljske, Litvanije, Hrvatske, Rumunije, Bugarske, Gruzije, Rusije, Kine, Grčke, Južne Koreje i Crne Gore. Ispred Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, učesnike i organizatore pozdravila je koordinatorka za međunarodnu saradnju, doc. dr Senka Šekularac Ivošević, ističući da su ovakve konferencije, posebno u vremenu obilježenom globalnom pandemijom, prilika da studenti na svim nivoima studija steknu nova znanja i naučne reference, iskustvo međunarodne razmjene znanja i akademskih vrijednosti, kao I da se promovišu mladi istraživači u oblasti pomorstva.

Pomorski fakultet Kotor predstavljala su dva tima studenata. Studenti master studija studijskog programa Pomorske nauke, Matija Rašković i Ilija Knežević izlagali su rad Level Sensors Application Onboard, pod mentorstvom prof. dr Tatijane Dlabač. U radu je obrađena tematika mjerenje nivoa tečnosti u tankovima balasta i goriva, što je veoma važno za sigurnu plovidbu (svakodnevnih brodskih operacija, održavanja broda, planiranja putovanja i stope potrošnje goriva).

Studenti osnovnih studija sa studijskog programa Menadžment u pomorstvu i logistika, Teodora Pantović, Petar Vlahović i Milica Barada izlagali su rad Marketing Promotion Of The Cruise Ports In A Digital Environment: Evidence From Port Of Kotor, pod mentorstvom doc. dr Senke Šekularac Ivošević. U radu je predloženo inovativno rješenje za nove marketinške platforme Luke Kotor: web sajt, Instagram profil i promotivni material, sa ciljem postizanja bolje pozicioniranosti ove luke u novom digitalnom okruženju.

Konferencija je odgovorila na brojna pitanja vezana za savremene trendove pomorske industrije u oblasti brodskog inženjerstva, nautike i pomorskog saobraćaja, menadžmenta i logistike, i zaključena je sa željem da se u narednoj godini organizuje u realnim uslovima.

 

Medijska objava:

https://skalaradio.com/gost-matija-raskovic-student-master-studija-pomorskog-fakulteta-kotor-studijskog-programa-pomorske-nauke/

 

Broj posjeta : 254