Pomorski fakultet Kotor

Održana prva međunarodna konferencija pomorskih nauka u Kotoru
Danas je uspješno završena prva međunarodna konferencija pomorskih nauka u organizaciji Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore pod nazivom 1st Kotor International Maritime Conference – KIMC. Suorganizatori konferencije koja je održana 26. i 27. novembra 2021. god. bili su Opština Kotor i Privredna komora Crne Gore. Ova dvodnevna konferencija okupila je oko 150 naučnih radnika i istraživača iz velikog broja zemalja koji su imali priliku da svojim ličnim prisustvom u Kotoru ili putem aplikacije Zoom prate rad Konferencije i predstave svoje radove u okviru sesija naslovljenih prema tematskim oblastima poput navigacije, brorskog inježenjerstva, pomorskog prava, primijenjene matematike, pomorskog menadžmenta i logistike, informacionih tehnologija, zaštite mora i okoline, jezika struke i drugih oblasti vezanih za pomorstvo i pomorsku privredu.

Osim sesija prezentacija naučnih radova, u okviru drugog dana Konferencije, održana su i dva značajna okrugla stola. Okrugli sto posvećen obrazovanju i obukama pomoraca okupio je predstavnike resornih ministarstava, obrazovnih institucija, centara za obuku pomoraca, udruženja, kompanija i agencija koji su imali priliku da iznesu i čuju stavove u vezi sa ovom veoma aktuelnom i važnom temi za pomorce i Crnu Goru uopšte. Zbog velikog interesovanja i zahvaljujući otvaranju velikog broja tema koje su učesnici ovog stola pokrenuli, naredni okrugli sto sličnog tipa zakazan je već za 10. decembar ove godine.

U nastavku konferencije, održan je i okrugli sto na temu aktuelnih trendova u oblasti plavog rasta u organizaciji Privredne komore Crne Gore i Instituta savremenih tehnologija Crne Gore, a u okviru njega predstavljen je veliki broj značajnih projekata i partnerskih institucija.

Pomorski fakultet zahvalan je velikom broju sponzora koji je podržao održavanje konferencije, kao i Organizacionom i Programskom odboru na odličnoj organizaciji.

Povezane vijesti:

Prva Međunarodna naučna konferencija iz oblasti pomorstva KIMC 2021

Radio Kotor

BokaNews

Harmonizovati standarde koji se odnose na obuku i obrazovanje pomoraca uz aktivno učešće svih zainteresovanih subjekata

"Crna Gora ima najveći broj pomoraca po glavi stanovnika na svijetu"

Afirmacija mora kao najvećeg resursa Crne Gore

ZAVRŠENA PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA IZ OBLASTI POMORSTVA

Predstavljene prilike koje nudi plava ekonomija

Dokumenti

Broj posjeta : 141

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.