Realizovana praktična nastava iz protivpožarne zaštite za studente Pomorske elektrotehnike, Brodomašinstva i Nautike i pomorski saobraćaj

20.05.2022


U saradnji sa Službom zaštite i spašavanja Kotor, Pomorski fakultet Kotor je i ove godine uspješno realizovao praktičnu nastavu iz oblasti protivpožarne zaštite. Praktična nastava održana 19. maja 2022. godine u okviru predmeta Brodski mašinski kompleks i Brodski pomoćni sistemi i uređaji pokrivala je nekoliko oblasti i reazlizovana je u više segmenata. Organizator praktične nastave za studente prve godine Pomorske elektrotehnike, druge godine Brodomašinstva i druge godine Nautike i pomorskog saobraćaja bio je mr Miroslav Vukičević, saradnik na gore pomenutim predmetima.  

Svrha praktičnih vježbi bila je da studenti učestvuju u gašenju požara poštujući sve sigurnosne mjere.  Nakon što su studenti dobili sigurnosne informacije i pravila kojih se moraju pridržavati, krenulo se sa gašenjem požara korišćenjem prenosivih aparata na suvi prah. Zatim su studenti za gašenje požara i stvaranje vodenog štita koristili voda pod pritiskom, a demonstrirana im je i upotreba pjene za gašenje. Komandir Službe zaštite i spašavanja Maksim Mandić predstavio je važnost timskog rada u tim slučajevima, te kako se održava protivpožarna oprema sa kojom su rukovali.

U prostorijama Službe zaštite i spašavanja studenti su podjeljeni u dvije grupe. Sa prvom grupom  radio je mr Miroslav Vukičević, a praktična obuka odnosila se na rukovanje i prepoznavanje različitih aparata i oblačenje i provjeru samostalnog disajnog aparata (BA set).

Sa drugom grupom studenata, iskusni vatrogasci na čelu sa komandirom Mandićem prolazili su protivpožarni poligon koji je simulirao brodski prostor u situaciji kada nema rasvjete i kada je prostorija puna dima. U toku vježbe, studentima je objašnjen i način upotrebe termalne kamere. Kako bi se omogućilo da svi studenti prođu osmišljenje zadatke, vježbe su trajale oko 5h.

Ovim putem se zahvaljujemo svima koji su pomogli i učestvovali u realizaciji praktične nastave.

Broj posjeta : 176

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.