Rezultati doktorske disertacije sa Pomorskog fakulteta Kotor predstavljeni na Simpozijumu IMO-a u Londonu
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Nedavno je na Pomorskom fakultetu Kotor Univerziteta Crne Gore odbranjena doktorska disertacija pod naslovom "Analiza isplativosti i model primjene jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora u malim obalnim zemljama". Autor, dr Nexhat Kapidani, ujedno obavlja i dužnost pomoćnika direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama u Baru i međunarodno je priznat istraživač i stručnjak iz prakse iz oblasti informacionih tehnologija i sigurnosti plovidbe. Takođe, dugogodišnji je saradnik Pomorskog fakulteta Kotor u okviru više međunarodnih projekata.

Objavljeni rezultati istaživanja u okviru doktorske disertacije dr Kapidanija privukli su pažnju i Međunarodne pomorske organizacije, budući da se bavi potencijalima i izazovima implementacije sistema jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora u malim priobalnim zemljama poput Crne Gore. Na poziv ove krovne pomorske institucije, dr Kapidani je rezultate svog istraživanja, kao i implementaciju ovog sistema u Crnoj Gori, predstavio na Simpozijumu „Maritime Single Window 2024 – A window of opportunities“ u Londonu.

Više informacija na ovom linku:

https://www.imo.org/en/About/Events/Pages/MARITIME-SINGLE-WINDOW-2024-SYMPOSIUM.aspx

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.