Pomorski fakultet Kotor, 16.01.2018

Obavještenje o poslednjem roku za izmirenje školarine za zimski semestar 2017/18 Krajnji rok za uplatu i predaju dokaza o uplati je petak, 19. januar 2018. godine do 14:00 sati!

 

Spisak studenata koji nisu uplatili školarinu nalazi se u dijelu KORISNA DOKUMENTA  kada se student uloguje na OGLASNU TABLU!

 

Studenti koji su uplatili školarinu, a nisu dostavili originale ili kopije uplatnica studentskoj službi, treba što prije da dostave potvrdu o uplati referentima.

Potvrdu o uplaćenoj školarini je potrebno dostaviti lično ili elektronskim putem referentima u studentskoj službi:

Nada Todorović, referent za studijske programe Nautika i Pomorske nauke

e-mail: nada.todorovic@ac.me

tel: +382 (0)32 303 188, lokal 113

Jasna Tarle, referent za studijske programe Menadžment u pomorstvu i Brodomašinstvo

e-mail: jasna.tarle@ac.me

tel: +382 (0)32 303 188, lokal 114

Svim studentima koji nisu izmirili svoje obaveze do navedenog roka, ocjene iz predmeta koje su pratili u zimskom semestru studijske 2017/18. godine neće biti verifikovane!

 

 

ŽIRO RAČUN: 510-227-38

 

 

PRODEKAN ZA NASTAVU

DOC. DR MILENA DŽEVERDANOVIĆ PEJOVIĆ

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print