Pomorski fakultet Kotor, 03.10.2018

Predavanje prof. dr Purnendu K. DasDanas, 03.10.2018. godine, redovni profesor Purnendu K. Das održao je predavanje na temu „Reliability based design procedure for better survivability of intact and damaged ships" u sali računskog centra Pomorskog fakulteta Kotor.

Prof. dr Purnendu K. Das je direktor kompanije ASRAnet Ltd. i član je uglednih svjetskih udruženja FRINA, FIStructE, FIMarEST i MBCS. Profesor je na katedri za brodogradnju i brodomašinstvo Univeziteta Strathclyde i Univerziteta Glasgow u Glazgovu.

Oblast njegovog naučnog rada vezuje se za istraživanja u oblasti dizajna, konstrukcije i čvrstoće brodova i offshore struktura.

Profesor Das je tokom svoje karijere objavio preko 200 naučnih radova objavljenih u najprestižnijim naučnim časopisima. Takođe, pod njegovim mentorstvom preko 25 kandidata došlo je do akademske titule doktora nauka.
Njegovo predavanje ukazalo je na razne parametre koji su važni za čvrstoću broda, a koji se odražavaju direktno na sigurnost plovidbe i izbjegavanje sudara, nasukanja broda i drugih brodskih nezgoda. Predavanju su prisustvovali studenti, kao i nastavno osolje Pomorskog fakulteta Kotor.