Pomorski fakultet Kotor, 04.10.2018

Upis na postdiplomske magistarske studije za studijsku 2018/19.Upis na postdiplomske magistarske studije za studijsku 2018/19. godine obaviće se u petak, 5. i ponedjeljak 8 oktobra 2018. godine

 

OBAVJEŠTENJE U VEZI UPISA NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE

Obavještavaju se kandidati koji su stekli uslov za upis na postdiplomske magistarske studije za studijsku 2018/19. godinu da će se upis obaviti u petak,  5. i u ponedjeljak, 8. oktobra 2018. godine u studentskoj službi Pomorskog fakulteta Kotor u terminu od 9:00 do 12:00 sati.

Za upis je potrebno:

  • Indeks sa popunjenim ličnim podacima i dvije fotografije,
  • Dva popunjena prijavna lista,
  • Dokaz- uplatnica o izvršenoj uplati školarine za zimski semestar u iznosuu od 750.00 EUR na žiro račun Pomorskog fakulteta Kotor broj 510-227-38.

Ukoliko ne obave navedene aktivnosti u datom roku,smatraće se da si odustali od upisa.