Pomorski fakultet Kotor, 30.10.2018

Magistarski rad kandidata Zdravka Paladina nalazi se na uvid u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteciPomorski fakultet Kotor, na osnovu čl. 28. st.2. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama izdaje slijedeće

O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad „ Razvoj modela  za procjenu ekoloških aspekata u malim lukama i marinama“, Zdravka Paladina studenta postdiplomskih magistarskih studija na studijskom programu Pomorske nauke, sa izvještajem Komisije za ocjenu rada, nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci  na uvid  javnosti počev od  1.11. 2018. godine.

Eventualne primjedbe podnose se  Vijeću Pomorskog fakulteta Kotor, u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

Koto, 30.10. 2018. godine   

POMORSKI FAKULTET KOTOR

  POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE  STUDIJE

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print