Pomorski fakultet Kotor, 01.11.2018

Doktorska disertacije kandidata mr Jelene Stjepcevic na uvid javnostiUNIVERZITET CRNE GORE

POMORSKI FAKULTET KOTOR

OBAVJEŠTAVA

javnost da se doktorska disertacija kandidata mr Jelene Stjepčević pod nazivom

„Institucionalni okvir  korporativnog upravljanja u tranzicijskim  privredama sa osvrtom na morske luke“ i izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

-  Dr Miomir Jakšić, red.prof. Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
-  Dr Anđelko Lojpur, red. prof.Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
-  Dr Veselin Drašković, red. prof. Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, mentor,

nalaze u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci, na uvid javnosti u trajanju od trideset dana od dana objavljivanja obavještenja.

  Kotor, 1.11. 2018. 

POMORSKI FAKULTET KOTOR

  DOKTORSKE STUDIJE