Pomorski fakultet Kotor, 05.11.2018

Radni sastanak u okviru PORTS projektaU gradi Rektorata Univerziteta Crne Gore je u ponedjeljak, 5. novembra 2018. godine održan radni sastanak u okviru drugog perioda realizacije aktivnosti na projektu pod nazivom Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-highways (PORTS).

Na sastanku su razmatrane tekuće projektne aktivnosti u okviru drugog radnog paketa WP T2 PORTS SEA LAB. Isto tako, diskutovano je o komunikacionim i finansijskim obavezama na projektu, kao i o predstojećim aktivnostima do kraja godine. O ovom dijelu projekta će biti riječi na narednom sastanku partnera koji će se sastati u novembru 2018. godine u Bariju, Italija.