Pomorski fakultet Kotor, 28.11.2018

Predavanje admirala Bokeljske mornarice dr Antuna Sbutege, 27.11.2018.Admiral Bokeljske mornarice dr Antun Sbutega održao je predavanje studentima prve godine Pomorskog fakulteta Kotor o Bokeljskoj mornarici, kao i o tradiciji i istoriji pomorstva Boke Kotorske i Crne Gore. U prvom dijelu predavanja prikazan je film o Bokeljskoj mornarici snimljen za potrebe nominacije Bokeljske mornarice za upis na UNESCO-ovu listu nematerijalne kulturne baštine svijeta, a potom je admiral Sbutega održao predavanje. Predavanje je održano u utorak, 27 novembra 2018. godine, sa početkom u 11:00 sati.