Pomorski fakultet Kotor, 17.12.2018

Raspored ispita zimski 2018/19Raspored ispita zimskog semestra za studijsku 2018/19 godinu, po studijskim programima, možete preuzeti sa linka..

Napomene:

  • Prema akademskom kalendaru za studijsku 2018/19. godinu, ispitni rok za zimski semestar predviđen je u periodu od 8. januara do 9. februara 2019. godine.
  • Ispiti za studijske programe Brodomašinstvo Bar, Nautika Bar i Menadžment u pomorstvu Cetinje održavaće se u Kotoru na Pomorskom fakultetu Kotor, po rasporedu njima odgovarajućih studijskih programa u Kotoru