Pomorski fakultet Kotor, 22.03.2019

Pomorski fakultet Kotor promovisan učenicima tri srednje škole u BaruPredstavnici Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore juče su promovisali fakultet učenicima tri srednje školeu Baru: JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola u Baru, Gimnazija "Niko Rolović" u Baru, i JU Srednja stručna škola u Baru.

Fakultet su predstavili doc. dr Tatijana Dlabač, saradnici mr Sead Cvrk i Željko Pekić, Isidora Jovanović, student III godine Studijskog programa Pomorske nauke, Jana Ičević, student III godine Studijskog programa Menadžment u pomorstvu i Đorđije Đuković, III oficir palube.

Učenici su informisani o upisnim rokovima na Univerzitetu Crne Gore, studijskim programima Pomorskog fakulteta Kotor, raznim mogućnostima koje se studentima pružaju tokom studiranja, kao i prilikama da dođu do posla nakon završenog Fakulteta. Na detaljnoj prezentaciji Fakulteta prikazani su razni vidovi realizacije praktične nastave koja se izvodi u okviru nastavnih predmeta na Fakultetu i van njega i data je informacija o raznim programima mobilnosti studenata.

Podijeljen je i promotivni materijal i objašnjena procedura upisa.

Detaljnije informacije o  posjetama školama dostupne su na linkovima:  

 

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1271/objava/42483-promocija-pfk-u-srednjoj-ekonomsko-ugostiteljskoj-skoli-u-baru

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1271/objava/42474-promocija-pomorskog-fakulteta-kotor-u-gimnaziji-niko-rolovic-u-baru-21-3-2019

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1271/objava/42483-promocija-pomorskog-fakulteta-kotor-u-ju-srednjoj-ekonomsko-ugostiteljskoj-skoli-u-baru