Pomorski fakultet Kotor, 10.04.2019

Promocija Pomorskog fakulteta Kotor u podgoričkoj GimnazijiMaturanti Gimnazije „Slobodan Škerović“ su 10. aprila 2019. godine informisani o pogodnostima studiranja na Univerzitetu Crne Gore, a posebno o studijskim programima Pomorskog fakulteta Kotor, zahvaljujući prezentaciji njegovih predstavnika.

Pomorski Fakultet Kotor su predstavili prof. dr Mimo Drašković, rukovodilac studijskog programa Menadžment u pomorstvu i logistika i doc. dr Tatijana Dlabač, rukovodilac studijskog programa Pomorska elektrotehnika.

Maturanti su informisani o upisnim rokovima na Univerzitetu Crne Gore, načinu podnošenja potrebne dokumentacije za upis, različitim nivoima školovanja i praktičnoj nastavi. U detaljnoj prezentaciji su prikazani studijski programi Pomorskog fakulteta Kotor, pogodnosti studiranja u Kotoru i mogućnosti dobijanja posla nakoh završetka odgovarajućih studijskih programa.

Takođe, predstavljene su i mogućnosti učestvovanja u raznim programima mobilnosti.

Gimanzijalci su pozvani da dođu na Dan otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore, koji će ove godine biti održan 18. aprila 2019. godine, sa početkom u 10:00 sati, u kampusu Univerziteta Crne Gore.

Ovom prilikom se zahvaljujemo direktorici Zoji Bojanić Lalević na organizaciji promocije našeg Fakulteta.