Pomorski fakultet Kotor, 16.07.2019

Doktorska disertacija kandidata mr Dragana Radovića se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj jediniciX

UNIVERZITET CRNE GORE

POMORSKI FAKULTET KOTOR

OBAVJEŠTAVA

javnost da se doktorska disertacija kandidata mr  Dragana Radovića pod nazivom

„Institucionalni pluralizam versus institucionalni monizam u tranzicijskim državama s osvrtom na morske luke“ i izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

-  Dr Miomir Jakšić, red.prof. Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

-  Dr Anđelko Lojpur, red. prof.Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,

-  Dr Veselin Drašković, red. prof. Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, mentor,

nalaze u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti u trajanju od trideset dana od dana objavljivanja obavještenja.

  Kotor, 16.07. 2019. 

POMORSKI FAKULTET KOTOR

DOKTORSKE STUDIJE
Broj posjeta : 379