Pomorski fakultet Kotor, 17.10.2019

Uručeni sertifikati našim studentima koji su bili polaznici Ljetnje škole u SplituDekan Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore prof. dr Špiro Ivošević uručio je sertifikate studentima koji su bili polaznici Ljetnje škole u organizaciji Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Sertifikate su dobili:

  • Danka Vujić, studentkinja magistarskih studija (studijski program: Menadžment u pomorstvu),
  • Dragana Milošević, studentkinja magistarskih studija (studijski program: Menadžment u pomorstvu) i
  • Ljubo Kankaraš, student osnovnih studija (studijski program: Brodomašinstvo).

Treba napomenuti da se ovim sertifikatom potvrđuje uspješno realizovan kurs iz oblasti sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001 i osiguranja sistema kvaliteta (eng. Integration Quality Management System Iso 9001 and Quality Assurance System) i dodatno ostvarena 2 ECTS kredita.

Ovom prilikom čestitamo našim studentima!

Broj posjeta : 124