Pomorski fakultet Kotor, 30.10.2019

Održan treći sastanak Upravnog odbora PORTS projekta u PodgoriciTreći sastanak Upravnog odbora PORTS projekta je održan 29. oktobra 2019. godine u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore. Riječ je o veoma važnoj menadžment aktivnosti u okviru projekta pod nazivom „Partnerstvo u nagledanju i proučavanju novih ruta i transnacionalnih pomorskih koridora” (eng. Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-highways, akronim: PORTS).

Pored predstavnika domaćina, sastanku su prisustvovali članovi partnerskih organizacija: ITS Logistica Puglia, Programma Sviluppo i Autorita di Sistema Portuale del Mar Ionio iz Italije i Institutit Transportit iz Albanije.

Radni tim se ovom prilikom sastao da nastavi sa realizacijom aktivnosti radnih paketa WP T2 i WP T3 čija se puna implementacija očekuje do kraja završetka projekta, tačnije do juna 2020. godine.

Pored finansijskog menadžmenta, bilo je riječi i o preporukama Zajedničkog sekretarijata (JS) iz Barija. Predstavljen je izvještaj WP T1: PORTS International Network.

Dogovoreno je da partneri obezbijede odgovarajuće podatke za testiranje matematičkog modela, dok je predloženo da se u kratkom periodu definiše Naučni komitet za koordinaciju trećeg radnog paketa. Takođe, partneri su napravili osvrt na komunikacione aktivnosti na projektu koje se prioritetno odnose na promociju istog i diseminaciju ostvarenih rezultata.

Na samom kraju ovog događaja, predložen je termin održavanja sljedećeg sastanka u Tirani (Albanija) u martu sljedeće godine.

Broj posjeta : 383